GẶP MẶT CỰU LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (INCOOP3 CO,.LTD) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác Quốc tế trực thuộc Tổng công ty CP Sản xuất Công nghiệp Việt Nam (CONJSC) là trong những doanh nghiệp truyền thống hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và đã có nền tảng gần 60 năm qua. 

 

Đối tác