LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 có tên viết tắt là INCOOP3. Công ty INCOOP3 hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nuôi dưỡng nguồn lao động đủ điều kiện để đi làm việc ở nước người theo hợp  đồng, bởi chúng tôi nắm rõ thông tin về thị trường lao động ở từng khu vực khác nhau. Để làm được điều này INCOOP3 có liên kết đào và bồi dưỡng kiến thức cơ bản, cần thiết cùng những kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động để phục vụ xuất khẩu lao động ra thị trường nước ngoài.

INCOOP3 cũng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu làm việc ở môi trường quốc tế; giới thiệu và tư vấn du học dành cho những bạn học sinh, sinh viên muốn tiếp cận với nền giáo dục tiến tiến và chất lượng của nhiều quốc gia trên thế giới.

INCOOP3 sẽ trở thành cầu nối để đem đến những kiến thức và cơ hội việc làm dành cho người lao động Việt Nam. Chúng tôi cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ của những bạn học sinh, sinh viên đang muốn tiếp cận nền văn minh trên thế giới trong những cơ hội đi du học nước ngoài.

 
Ngành nghề kinh doanh
  
STT  Tên ngành   Mã ngành
1  Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc tại nước ngoài Sản xuất máy chuyên dụng khác N7830  C2829
2  Hoạt động của các trung tâm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp  N78100
 C33200
3  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí   F4322
4  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác     F43290
5  Đại lý, môi giới, đấu giá    G4610
6  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác   G4659
7  Hoạt động tư vấn quản lý  M70200
8  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận  M73200
9  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa  được phân vào đâu  M7490
10  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được  phân vào đâu  N82990
11   Dịch vụ hỗ trợ giáo dục   P85600
12 Sản xuất máy chuyên dụng khác  C2829
13 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp  C33200
 

Đối tác