SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (INCOOP3 CO,.LTD) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác Quốc tế trực thuộc Tổng công ty CP Sản xuất Công nghiệp Việt Nam (CONJSC) là trong những doanh nghiệp truyền thống hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và đã có nền tảng gần 60 năm qua. 

Sơ đồ tổ chức của công ty

Công ty TNHH hợp tác quốc tế xây lắp 3 cũng có chủ sở hữu là một cá nhân. Đứng đầu là Tổng giám đốc, sau đó đến các phó giám đốc. Tiếp theo là đến các phòng liên quan giúp bảo đảm hoạt động được vận hành một cách suôn sẻ nhất.

Đối tác