Công nhân chế biến thực phẩm gà đi làm việc tại Ba Lan

Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Incoop3) là doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo giấy phép số 1033/ LĐTBXH-GP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Cần 200 công nhân đăng ký dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Ba Lan, với các yêu cầu cụ thể sau:
 

Tỉnh thành: Lương: 0 Công việc:

Thợ hàn đi làm việc tại Ba Lan

Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Incoop3) là doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo giấy phép số 1033/ LĐTBXH-GP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Cần 50 công nhân đăng ký dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Ba Lan, với các yêu cầu cụ thể sau:
 

Tỉnh thành: Lương: 0 Công việc:

Thị trường lao động châu âu

Xuất khẩu lao động nước ngoài đang là phương án tối ưu để giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp trong nước và đồng thời cũng giúp mang lại nguồn kiều hối lớn mỗi năm. Thị trường lao động châu Âu hiện nay vẫn còn ít người quan tâm mặc dù làm việc ở thị trường này lại mang tới nguồn thu nhập tốt hơn, có môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.

 

Tỉnh thành: Lương: 0 Công việc:

Đối tác